Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 
Thông tin trợ giúp
Skip portlet Portlet Menu  
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
Thông tin tuyên truyền
Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (21/05/2019)

Toàn tỉnh có 774 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có từ 10 lao động trở lên, với hơn 73.000 công nhân, lao động, trong đó, có 239 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn (chiếm 30,87% so với số doanh nghiệp), với hơn 44.000 công nhân, lao động (chiếm 60,27% so với tổng số công nhân, lao động) và hơn 39.700 đoàn viên công đoàn. Tuy nhiên, đời sống, thu nhập của công nhân, lao động vẫn còn thấp; nhận thức về pháp luật lao động và tổ chức công đoàn của một bộ phận doanh nghiệp, người lao động chưa cao; nhiều chủ doanh nghiệp chưa phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; chưa phát huy đúng vai trò là chủ thể quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 05/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn trong việc phát triển đoàn viên, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là nước ta thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

1. Các cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, phát triển tổ chức công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp để nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, người lao động và các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp. Thực hiện phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn” đúng quy định Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương phối hợp với tổ chức công đoàn tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm... để kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm minh các doanh nghiệp cố tình vi phạm; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Các cấp chính quyền đẩy mạnh hơn việc cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; bên cạnh đó, phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc xung quanh các khu, cụm công nghiệp, nơi có đông công nhân, lao động làm việc và sinh sống.

3. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và người lao động, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động để phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, chủ doanh nghiệp giải quyết hài hòa, phù hợp, góp phần ngăn ngừa đình công, ngừng việc tự phát và tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tôn trọng của người sử dụng lao động.

4. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn và những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sông vật chất và tinh thần của công nhân, lao động ở các doanh nghiệp, để kịp thời phát hiện, kiến nghị các cấp uỷ, chính quyền giải quyết, chấn chỉnh những hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật lao động, công đoàn, vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê phán các hành vi cản trở việc xây dựng và hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

6. Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả về Ban Thương vụ Tỉnh uỷ.

Nguồn: Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 14/5/2019
TN

In

Tin liên quan

 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Chuyên mục CNTT&TT kỳ 7 năm 2020 (27/08/2020)
Đang tải....

Các video khác:


Trang đầu Trang kế123Trang sauTrang cuối
-->Xem tất cả
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH AN GIANG
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Giấy phép thiết lập website số 51/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/8/2008
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Email: sotttt@angiang.gov.vn
Điện thoại: (02963) 956898 Fax: (02963) 956898 
Ghi rõ nguồn "Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này