Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 
Thông tin trợ giúp
Skip portlet Portlet Menu  
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
Phòng chuyên môn và Các đơn vị trực thuộc
Skip portlet Portlet Menu

 

1. Văn phòng Sở:

Là bộ phận chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, thi đua khen thưởng và phổ biến pháp luật.

 

2. Thanh tra Sở

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thông tin và truyền thông của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và tình hình phát triển ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và kế hoạch hoạt động thường xuyên khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

 

4. Phòng Công nghệ thông tin

Là bộ phận chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), công nghiệp CNTT, điện tử nhằm tạo môi trường pháp lý, thể chế chính sách, điều hành phối hợp, đào tạo hợp tác quốc tế, thúc đẩy và hỗ trợ cho CNTT, điện tử phát triển. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn CNTT theo thẩm quyền; Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng CNTT phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh; Hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối, cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh; Thực hiện vận hành, quản lý hệ thống CNTT (máy tính, mạng Lan, các phần mềm, cơ sở dữ liệu, ….) triển khai ứng dụng tại cơ quan.

 

5. Phòng Bưu chính, Viễn thông

Là bộ phận chuyên môn của Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông (sau đây gọi tắt là BC-VT); quản lý các dịch vụ công ích về BC-VT.

 

6. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Là bộ phận chuyên môn của Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về thông tin báo chí, xuất bản – in – phát hành (bao gồm bản quyền, sở hữu trí tuệ), phát thanh truyền hình, truyền thanh và thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Quản lý lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo dõi kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, truyền thanh và báo điện tử; quản lý việc thu, phát các chương trình truyền hình nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin báo chí. Tổ chức hướng dẩn triển khai việc thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí in, sự nghiệp phát thanh, truyền hình, truyền thanh của địa phương sau khi được phê duyệt.

 

7. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

 

8. Trung tâm Tin học

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên

Phòng

Chức vụ

SĐT Di động

Email @angiang.gov.vn

Dương Hoàng Vũ

KHTC

0296.6.582.240

Trưởng phòng

0939.647.648

dhvu

Huỳnh Văn Trim

BCVT

0296.6.281.116

Trưởng phòng

0913.972.000

hvtrim

Võ Minh Tuấn

TTBCXB

0296.6.281.118

Trưởng phòng

0919.424.235

vmtuan

Đỗ Quang Vinh

CNTT

0296.3.956.839

Trưởng phòng

0918.857.785

dqvinh

Phạm Thu Hồng

Văn phòng

0296.3.930.678

Chánh Văn phòng

0919.845.548

pthong

Nguyễn Thanh Hiền

Thanh tra

0296.2.240.222

Chánh Thanh tra

0918.990.599

nthien

Tăng Thành Nhơn

TTBCXB

0296.6.281.118

Phó Chánh Thanh tra

0919.424.235

ttnhon

Trần Trường Giang

Trung tâm

Tin học

Giám đốc Trung tâm

0913.826.783

0296.3.603.429

ttgiang

Trần Trung Hiếu

Trung tâm Dịch vụ CNTT&TT

Giám đốc Trung tâm

0939.398.789

0296.6.280.955

tthieu

 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Công nghệ thông tin và truyền thông (27-11-2020) (27/11/2020)
Đang tải....

Các video khác:


Trang đầu Trang kế123Trang sauTrang cuối
-->Xem tất cả
Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH AN GIANG
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Giấy phép thiết lập website số 51/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 11/8/2008
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Email: sotttt@angiang.gov.vn
Điện thoại: (02963) 956898 Fax: (02963) 956898 
Ghi rõ nguồn "Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này