sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang


Số văn bản Ngày Trích yếu
829/QĐ-BTTTT 31/05/2019 Ban hanh Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
618/QĐ-UBND 22/03/2019 Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
330 /STTTT-VP 23/05/2019 Về việc thực hiện đăng ký thi đua đối với Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh
609/STTTT-KHTC 16/08/2018 Chế độ báo cáo, thống kê
10/TB-STTTT 02/05/2018 V/v thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính và phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
1835/QĐ-UBND 16/06/2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
25/TB-STTTT 12/06/2017 Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trung tâm Tin học năm 2016
57/KH-STTTT 08/06/2017 Phát triển doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đến năm 2020
56/KH-STTTT 02/06/2017 Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020
432/STTTT-KHTC 07/06/2017 Đề nghị báo cáo tình hình công bố công khai theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh An Giang trong 6 tháng đầu năm 2017.
26/KH-STTTT 13/03/2017 Thông tin và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020
933/QĐ-UBND 27/03/2017 Quyết định phê duyệt KH thông tin truyền thông, ứng dụng CNTT cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh( PAPI ) giai đoạn 2017-2020
139/QĐ-UBND 18/08/2016 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh An Giang
1518/QĐ-UBND 02/06/2017 Quyết định Thành lập BCĐ Thông tin đối ngoại
23/KH-STTTT 06/03/2017 Tổ chức hội nghị, tập huấn triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang. (Và các TL liên quan)
111/KH-UBND 07/03/2017 Triển khai thông báo kết luận số 217/TB-BTTTT ngày 10/11/2016 của Trưởng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình VN- Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trương Minh Tuấn trên địa bàn tỉnh An Giang
87/QĐ-BTTTT 24/01/2017 Quyết định ban hành danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần hay toàn bộ thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016
123 02/01/2017 Ngày 19/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU thực hiện Kết luận 05-KL/TW,
  • 1

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .