sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

10/05/2021 UBND tỉnh An Giang thống nhất màu phiếu bầu, số lượng thùng phiếu sử dụng phục vụ công tác bầu cử tr

Sở TT&TT AG - Căn cứ Công văn số 339/UBND-TH ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc thống nhất màu phiếu bầu, số lượng thùng phiếu sử dụng phục...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .