sở thông tin & truyền thông tỉnh an giang

Thông báo

17/01/2020 Nhiều kết quả tích cực của ngành thông tin và truyền thông đóng góp cho sự phát triển của địa phương

SoTT&TT AG - Nhằm đánh giá tổng kết tình hình hoạt động ngành thông tin và truyền thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; chiều ngày 16/01/202...

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Bà Phạm Thu Hồng (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0296.6.522.225

Email: sotttt@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 0296.3.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

3

Cơ quan Kiểm soát TTHC tỉnh

Điện thoại: 0296.3.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 sotttt.angiang.gov.vn. All Rights Reserved .